Dịch vụ Áp tải, Vận chuyển tiền mặt …

Mặc dù thực tế là ngày nay hầu hết các công ty đều làm việc bằng các chuyển khoản, nhưng vẫn có rất nhiều công ty không thể hoạt động mà không sử dụng tiền mặt.

Ví dụ: các cơ sở thương mại, cơ sở phục vụ ăn uống, kinh doanh vận tải hành khách, các tông ty và cá nhân kinh doanh BĐS ….

Sử dụng tiền mặt có nghĩa là đôi khi khách hàng cần phải gửi ngân hàng số tiền lớn, hoặc ra ngân hàng rút tiền đem về cơ sở …

Công ty nhân sự xử lý vận chuyển / áp tải tiền nhằm bảo đảm giảm rủi ro tối đa cho khách hàng.

Dịch vụ vận chuyển tiền mặt do Công ty Bảo Vệ VIỆT NAM 24H cung cấp làm giảm những rủi ro cướp giật. Tiền mặt được vận chuyển bởi các nhân viên an ninh được đào tạo và có công cụ hỗ trợ, những nhân viên áp tải tiền mặt bằng những chiếc xe được trang bị các thiết bị an ninh đặc biệt. Tiền mặt được đặt an toàn trong hộp an toàn hoặc chống giả được thiết kế để vận chuyển tiền mặt.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau:

Áp tải, Vận chuyển tiền mặt

Áp tải, Vận chuyển khách hàng và tiền mặt vào ngân hàng và đợi khách hàng gửi vào tài khoản ngân hàng khách hàng.

xem thêm về  DỊCH VỤ BẢO VỆ TÒA NHÀ CHUNG CƯ CỦA CÔNG TY BẢO VỆ VIỆT NAM 24H

Áp tải và Vận chuyển tiền mặt từ lúc khách hàng rút tiền từ tài khoản ngân hàng của khách hàng đến cơ sở khách hàng yêu cầu

 

 

 

Rate this post