XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ TÒA NHÀ CHUNG CƯ – Công ty bảo vệ VIỆT NAM 24H Khi xây dựng phương án bảo vệ cho Tòa nhà Chung cư. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT NAM 24H tập trung xây dựng các nội dung chính sau:

 • PHẦN 1: NỘI DUNG GỢI Ý KHI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ TOÀN NHÀ CHUNG CƯ:
 • Thông tin tổng thể của Tòa nhà chung cư, Các thong tin chi tiết về bố trí mặt bằng, Sơ đồ kỹ thuật …
 • Dựa trên yêu cầu thực tế tại mục tiêu VIỆT NAM 24H xây dựng mô tả chi tiết về : Chức năng của Bảo vệ – Nhiệm vụ của bảo vệ – Quyền hạn của bảo vệ tại các vị trí Bảo vệ tại Tòa nhà chung cư.
 • Xây dựng các kỹ năng của nhân viên bảo vệ VIỆT NAM 24H cần phải có.
 • Giả định các tình huống cần xử lý khi lực lượng bảo vệ tham gia công tác bảo vệ tại Tòa nhà Chung cư.
 • Quy trình liên lạc,Quy chế phối hợp trong các tình huống khẩn cấp.
 • PHẦN 2: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. BAN QUẢN TRỊ/BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ:
 • Xem xét phương án bảo vệ toà nhà chung cư của CÔNG TY VIỆT NAM 24H và cho ý kiến điều chỉnh ( nếu có). Sau khi đã nhất trí với phương án bảo vệ. Ban Quản Trị/ Ban Quản Lý chung cư triển khai thông tin đến toàn thể các bộ phận làm việc tại chung cư và toàn thể nhân viên biết để phối hợp thực hiện.
 • Cung cấp cho phòng nghiệp vụ của CÔNG TY VIỆT NAM 24H  những văn bản, nội quy, quy định có liên quan đến công tác bảo vệ tại chung cư.
 • Bố trí cán bộ chuyên trách phối hợp với lực lượng bảo vệ CÔNG TY VIỆT NAM 24H thông báo kịp thời các yêu cầu điều chỉnh đối với công tác bảo vệ.
 • Thường xuyên phản ánh ý kiến về chất lượng, hiệu quả của công tác bảo vệ cho CÔNG TY VIỆT NAM 24H tiếp thu và khắc phục một cách nhanh nhất.2)CÔNG TY DVBV VIỆT NAM 24H:
 • CÔNG TY DVBV VIỆT NAM 24H triển khai và thực hiện phương án bảo vệ tại chung cư một cách hiểu quả nhất.
 • Tổ chức nghiên cứu các nội quy, quy định của chung cư và tiến hành triển khai áp dụng vào thực tế công việc.
 • Chỉ đạo phòng nghiệp vụ hướng dẫn, đôn đốc các nhân viên làm việc theo đúng quy trình của phương án bảo vệ đã được duyệt.
 • Liên hệ thường xuyên với Ban quản Trị/Ban Quản Lý chung cư để kịp thời nắm bắt thông tin yêu cầu của Ban Quản Trị/Ban Quản Lý chung cư đề ra.
 • Trang bị kịp thời, đầy đủ trang bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ làm tại chung cư.
 • Kiểm tra khả năng nắm bắt nội dung nhiệm vụ cụ thể của từng vị trí riêng và nhiệm vụ của mục tiêu nói chung đối với từng nhân viên làm tại chung cư. Quán triệt các yêu cầu của Ban Quản Trị/Ban Quản Lý chung cư cho lực lượng bảo vệ nắm rõ và thực hiện.
 • Liên hệ với chính quyền địa phương, trình báo về việc triển khai nhân viên bảo vệ tại chung cư. Xây dựng mối quan hệ tốt với công an địa phương nhằm hỗ trợ khi có sự cố xảy ra tại mục tiêu.
xem thêm về  Dịch vụ áp tải tiền, vận chuyển người - tiền

Trên đây là “phát thảo”  “Phương án bảo vệ Tòa nhà Chung cư” do phòng nghiệp vụ Công ty DVBV VIỆT NAM 24H soạn thảo. Trong lọi trường hợp, các chi tiết của phương án bảo vệ chung cư chỉ được áp dụng khi đã được CĐT / BQT/BQL phê duyệt. Việc điều chỉnh phương án bảo vệ tòa nhà chung cư sẽ tùy thuộc vào tình hình hoạt động thực tế của tòa nhà chung cư tại từng thời điểm.

Rất mong nhận được sự phản hồi từ quí khách để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Nếu có yêu cầu tư vấn lên phương án bảo vệ cho tòa nhà chung cư xin gọi Hotline: 0919.568.911 ( MR.ANH) – 02837626878 chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

 

 

 

Rate this post