Dịch vụ Áp tải, Vận chuyển tiền mặt … Mặc dù thực tế là ngày nay hầu hết các công ty đều làm việc bằng các chuyển khoản, nhưng vẫn có rất nhiều công ty không thể hoạt động mà không sử dụng tiền mặt. Ví dụ: các cơ sở thương mại, cơ sở phục […]