SƠ ĐỒ VỊ TRÍ BẢO VỆ – CHỨC NĂNG – NHIỆN VỤ – CÁC VỊ TRÍ BẢO VỆ TRONG TÒA NHÀ CHUNG CƯ I/ Gỉa định: Tổng số các chốt NVBV:   10 chốt  24/24h II/ Mô tả chức năng – nhiệm vụ của NVBV tại một số vị trí bảo vệ của Tòa nhà chung […]