TRÁCH NHIỆM NHÂN VIÊN BẢO VỆ TUẦN TRA: – Nhân viên Bảo vệ có nhiệm vụ thực hiện theo các quy trình, quy định liên quan đến công tác Bảo vệ. – Nắm biết số điện thoại BQL, PKT Tòa nhà để liên hệ công việc. – Thường xuyên tuần tra đảm bảo ANTT toàn […]