Tùy vào đặc thù từng chung cư/ tòa nhà khác nhau mà bảo vệ có những nhiệm vụ khác nhau. TRÁCH NHIỆM NHÂN VIÊN QUẸT THẺ XE TẦNG HẦM: Nhân viên Bảo vệ có nhiệm vụ thực hiện theo các quy trình, quy định liên quan đến công tác Bảo vệ. – Nắm biết số […]