Bảo vệ an ninh công trường xây dựng : Telephone: +84- 37.62.68.78    HOTLINE ( 24/7) : +84.919568911 (  Mr. ANH ) or +84.916.16891 ( MR. Ân )