Mục đích: Đảm bảo an toàn tuyệt đối mục tiêu bảo vệ, không để cho bất kỳ xáo trộn nào xảy ra đe doạ đến an ninh trật tự – an toàn mục tiêu Công trình thi công cần bảo vệ . Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của Nhà thầu xây […]