Căn cứ vào diện tích và tình hình thực tế tại Siêu thị, Trung Tâm Thương Mại mà đội ngũ bảo vệ Viet Nam 24H được bố trí ở những vị trí và thực hiện những nhiệm vụ thích hợp. Các vị trí bảo vệ siêu thị, TTTM gợi ý như sau:  Bảo vệ cổng […]