SƠ ĐỒ VỊ TRÍ BẢO VỆ – CHỨC NĂNG – NHIỆN VỤ – CÁC VỊ TRÍ BẢO VỆ TRONG TÒA NHÀ CHUNG CƯ

I/ Gỉa định: Tổng số các chốt NVBV:   10 chốt  24/24h

II/ Mô tả chức năng – nhiệm vụ của NVBV tại một số vị trí bảo vệ của Tòa nhà chung cư

 1/ Vị trí Cổng Chính Lối ra vào:  01 vị trí 24/24h: Chốt 1(C1)

Khu vực làm việc:    Toàn bộ khu vực cổng chính ra vào chung cư.

Chức năng:

– Đảm bảo an ninh trật tự khu vực cổng chính ra vào chung cư.

– Kiểm soát tất cả người, phương tiện, tài sản ra vào.

– Phối hợp chặt chẽ với các vị trí khác xử lý các sự cố xảy ra.

Nhiệm vu:     

            Các yêu cầu chung:

         – Luôn chuẩn mực trong ngôn phong giao tiếp, nhiệt tình giúp đỡ khách và tất cả mọi người.

         – Tác phong đồng phục nghiêm chỉnh, gọn gàng, ngăn nắp.

         – Nắm rõ nội qui, qui định do Ban Quản Lý chung cư đề ra.

         – Nắm rõ qui trình làm việc tại vị trí.

2/ Vị trí Tuần tra 1(Khu vực sảnh chính chung cư):  01 vị trí 24/24h: Chốt 2(C2)

Khu vực làm việc:    Toàn bộ khu vực mặt tiền chung cư.

Chức năng:

– Đảm bảo an ninh trật tự khu vực sảnh chính chung cư.

– Kiểm soát tất cả người, tài sản ra vào.

– Phối hợp chặt chẽ với các vị trí khác xử lý các sự cố xảy ra.

Nhiệm vu:     

            Các yêu cầu chung:

         – Luôn chuẩn mực trong ngôn phong giao tiếp, nhiệt tình giúp đỡ khách và tất cả mọi người.

         – Tác phong đồng phục nghiêm chỉnh, gọn gàng, ngăn nắp.

         – Nắm rõ nội qui, qui định do Ban Quản Lý chung cư đề ra.

         – Nắm rõ qui trình làm việc tại vị trí.

 

3/ Vị trí Tuần tra 2 (Khu vực vành đai chung cư) :  01 vị trí 24/24h: Chốt 3(C3)

Khu vực làm việc:    Toàn bộ các khu vực vành đai phía chung cư.

Chức năng:

– Đảm bảo an ninh trật tự toàn bộ khu vực vành đai phía sau chung cư.

– Thường xuyên tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm nội qui chung cư.

– Hỗ trợ các vị trí xử lý các sự cố phát sinh.

Nhiệm vu:     

            Các yêu cầu chung:

         – Luôn chuẩn mực trong ngôn phong giao tiếp, nhiệt tình giúp đỡ khách và tất cả mọi người.

         – Tác phong đồng phục nghiêm chỉnh, gọn gàng, ngăn nắp.

         – Nắm rõ nội qui, qui định do Ban Quản Lý chung cư đề ra.

 

4/ Vị trí Tuần tra 3 (Tuần tra tầng) :  01 vị trí 24/24h: Chốt 4(C4)

Khu vực làm việc:    Toàn bộ các khu vực bên trên các tầng lầu các Block chung cư.

Chức năng:

– Đảm bảo an ninh trật tự toàn bộ khu vực trên các tầng lầu các Block chung cư.

xem thêm về  Dịch vụ áp tải tiền, vận chuyển người - tiền

– Thường xuyên tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm nội qui chung cư.

– Giám sát chặt chẽ các nhà thầu thi công.

– Hỗ trợ các vị trí xử lý các sự cố phát sinh.

Nhiệm vu:     

            Các yêu cầu chung:

         – Luôn chuẩn mực trong ngôn phong giao tiếp, nhiệt tình giúp đỡ khách và tất cả mọi người.

         – Tác phong đồng phục nghiêm chỉnh, gọn gàng, ngăn nắp.

         – Nắm rõ nội qui, qui định do Ban Quản Lý chung cư đề ra.

         – Nắm rõ các hệ thống: thang máy, hệ thống cơ điện trên các tầng, hệ thống PCCC.

5/ Vị trí Phòng an ninh (CCTV) :  01 vị trí 24/24h: Chốt 5(C5)

Khu vực làm việc:    Toàn bộ khu vực phòng an ninh dưới tầng hầm.

Chức năng:

– Đảm bảo an ninh trật tự toàn bộ khu vực phòng an ninh tầng hầm.

– Giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của chung cư qua hệ thống màn hình camera.

– Cung cấp ngay các thông tin quan trọng cho các vị trí khác hỗ trợ xử lý.

– Thực hiện việc đăng ký: xuất – nhập hàng hóa, đăng ký thi công cho các nhà thầu,

khách vãng lai.

– Hỗ trợ các vị trí xử lý các sự cố phát sinh.

Nhiệm vu:     

            Các yêu cầu chung:

         – Luôn chuẩn mực trong ngôn phong giao tiếp, nhiệt tình giúp đỡ khách và tất cả mọi người.

         – Tác phong đồng phục nghiêm chỉnh, gọn gàng, ngăn nắp.

         – Nắm rõ nội qui, qui định do Ban Quản Lý chung cư đề ra.

         – Nắm rõ các hệ thống:hệ thống camera, hệ thống PCCC, hệ thống intercom (nếu có).

 

6/ Vị trí Lối vào hầm xe :  01 vị trí 24/24h: Chốt 6(C6)

Khu vực làm việc:    Toàn bộ khu vực lối vào hầm xe (tầng hầm).

Chức năng:

– Đảm bảo an ninh trật tự toàn bộ khu vực lối vào hầm xe (tầng hầm).

– Thực hiện công tác kiểm tra/kiểm soát tất cả người và phương tiện vào khu vực hầm xe.

– Phát thẻ xe cho tất cả phương tiện vào (ôtô, xe máy) cho tất cả cư dân và khách vãng lai vào.

– Thực hiện công tác hướng dẫn khu vực đậu đỗ cho tất cả phương tiện khi vào chung cư.

– Hỗ trợ các vị trí xử lý các sự cố phát sinh.

Nhiệm vu:     

            Các yêu cầu chung:

         – Luôn chuẩn mực trong ngôn phong giao tiếp, nhiệt tình giúp đỡ khách và tất cả mọi người.

         – Tác phong đồng phục nghiêm chỉnh, gọn gàng, ngăn nắp.

         – Nắm rõ nội qui, qui định do Ban Quản Lý chung cư đề ra.

         – Phân biệt được cư dân và khách vãng lai.

         – Nắm rõ công tác vận hành, sử dụng hệ thống giữ xe thông minh.

 7/ Vị trí tuần tra hầm xe :  01 vị trí 24/24h: Chốt 7(C7)

xem thêm về  DỊCH VỤ BẢO VỆ TÒA NHÀ CHUNG CƯ CỦA CÔNG TY BẢO VỆ VIỆT NAM 24H

Khu vực làm việc:    Toàn bộ khu vực hầm xe B1-B2.

Chức năng:

– Đảm bảo an ninh trật tự toàn bộ khu vực tầng hầm B1-B2.

– Thực hiện công tác tuần tra kiểm tra/kiểm soát xung quanh khu vực hầm B1-B2, hướng dẫn, sắp xếp các phương tiện đậu đỗ đúng nơi qui định, an toàn.

– Kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố tại hầm xe: tai nạn, va vẹt xe, trộm cắp tài sản, các vi phạm về công tác an toàn PCCC (hút thuốc, phương tiện rò rĩ xăng dầu…).

– Hỗ trợ các vị trí xử lý các sự cố phát sinh.

Nhiệm vu:     

            Các yêu cầu chung:

         – Luôn chuẩn mực trong ngôn phong giao tiếp, nhiệt tình giúp đỡ khách và tất cả mọi người.

         – Tác phong đồng phục nghiêm chỉnh, gọn gàng, ngăn nắp.

         – Nắm rõ nội qui, qui định do Ban Quản Lý chung cư đề ra.

         – Phân biệt được cư dân và khách vãng lai.

         – Nắm rõ các qui định an toàn tại hầm xe, danh sách xe ô tô đăng ký của cư dân, nắm rõ

         các qui định khu vực đậu đỗ đối xe ô tô khách vãng lai, xe tải giao-nhận hàng hóa.

         – Nắm rõ hệ thống cơ điện trong khu vực, nắm rõ hệ thống PCCC tại hầm xe B1-B2.

 8/ Vị trí Lối ra hầm xe :  01 vị trí 24/24h: Chốt 8(C8)

Khu vực làm việc:    Toàn bộ khu vực lối ra hầm xe (tầng hầm).

Chức năng:

– Đảm bảo an ninh trật tự toàn bộ khu vực lối ra hầm xe (tầng hầm).

– Thực hiện công tác kiểm tra/kiểm soát tất cả người và phương tiện tại khu vực lối ra hầm xe.

– Quẹt và thu thẻ xe cho tất cả phương tiện vào (ôtô, xe máy) cho tất cả cư dân và khách vãng lai vào.

– Thực hiện công tác thu phí đối với tất cả xe khách vãng lai (ôtô, xe gắn máy) theo đúng qui định do BQL chung cư đề ra.

– Hỗ trợ các vị trí xử lý các sự cố phát sinh.

Nhiệm vu:     

            Các yêu cầu chung:

– Luôn chuẩn mực trong ngôn phong giao tiếp, nhiệt tình giúp đỡ khách và tất cả mọi người.

  • Tác phong đồng phục nghiêm chỉnh, gọn gàng, ngăn nắp.

– Nắm rõ nội qui, qui định do Ban Quản Lý chung cư đề ra.

         – Phân biệt được cư dân và khách vãng lai.

         – Nắm rõ công tác vận hành, sử dụng hệ thống giữ xe thông minh.

 

9/ Vị trí Hỗ trợ lối ra hầm xe :  01 vị trí 24/24h: Chốt 9(C9)

Khu vực làm việc:    Toàn bộ khu vực lối ra hầm xe (tầng hầm).

Chức năng:

– Đảm bảo an ninh trật tự toàn bộ khu vực lối ra hầm xe (tầng hầm).

– Thực hiện công tác kiểm tra/kiểm soát tất cả người và phương tiện tại khu vực lối ra hầm xe.

xem thêm về  Dịch Vụ Bảo Vệ Trung Tâm Thương Mại Của Bảo vệ VIETNAM 24H

– Quẹt và thu thẻ xe cho tất cả phương tiện vào (ôtô, xe máy) cho tất cả cư dân và khách vãng lai vào.

– Thực hiện công tác thu phí đối với tất cả xe khách vãng lai (ôtô, xe gắn máy) theo đúng qui định    do BQL chung cư đề ra.

– Hỗ trợ các vị trí xử lý các sự cố phát sinh.

Nhiệm vu:     

            Các yêu cầu chung:

  • Luôn chuẩn mực trong ngôn phong giao tiếp, nhiệt tình giúp đỡ khách và tất cả mọi người.
  • Tác phong đồng phục nghiêm chỉnh, gọn gàng, ngăn nắp.

– Nắm rõ nội qui, qui định do Ban Quản Lý chung cư đề ra.

         – Phân biệt được cư dân và khách vãng lai.

         – Nắm rõ công tác vận hành, sử dụng hệ thống giữ xe thông minh.

 10/ Vị trí Trung tâm (giám sát ca trực) :  01 vị trí 24/24h: Chốt 10(C10)

Khu vực làm việc:    Toàn bộ các khu vực trong phạm vi chung cư.

Chức năng:

– Điều hành, quản lý, chịu trách nhiệm trong toàn bộ ca trực.

– Thực hiện chức trách của một đội trưởng đội chửa cháy tại chỗ.

– Trực tiếp xử lý các sự cố có thể xảy ra: báo cháy, kẹt thang, đánh nhau, bắt giữ trộm cướp…vv.

– Trực tiếp xử lý than phiền khách hàng.

– Trực tiếp báo cáo, làm việc với Ban Quản Lý chung cư.

– Trực tiếp báo cáo, phối hợp xử lý với các cơ quan/ban ngành địa phương khi có các vấn đề xảy ra.

Nhiệm vu:     

            Các yêu cầu chung:

  • Luôn chuẩn mực trong ngôn phong giao tiếp, nhiệt tình giúp đỡ khách và tất cả mọi người.
  • Tác phong đồng phục nghiêm chỉnh, gọn gàng, ngăn nắp.

– Nắm rõ nội qui, qui định do Ban Quản Lý chung cư đề ra.

         – Nắm rõ phương án bảo vệ và nhiệm vụ từng vị trí bảo vệ.

   – Nắm rõ các quy trình xử lý và vận hành các hệ thống: điện-cơ, PCCC, hệ thống camera, hệ thống giữ xe thông minh và các quy trình xử lý khi có sự cố phát sinh.

 

       Trên đây là “phát thảo” Một số vị trí bảo vệ tại Tòa nhà Chung cư do phòng nghiệp vụ Công ty DVBV VIỆT NAM 24H soạn thảo. Tùy vào đặc thù thực tế tại từng loại tòa nhà chung cư cụ thể mà : số vị trí, chức năng và quyền hạn của NVBV sẽ “khác nhau”

Rất mong nhận được sự phản hồi từ quí khách để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Nếu có yêu cầu tư vấn lên phương án bố trí các vị trí bảo vệ cho tòa nhà chung cư xin gọi Hotline: 0919.568.911 ( MR.ANH) – 02837626878 chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

 

 

 

 

 

Rate this post