Công ty bảo vệ Việt Nam 24H Chuyên nghiệp bảo vệ hội chợ – 0916168911 – 84- 37.62.68.78

xem thêm về  Bảo vệ an ninh các triển lãm, hội chợ triển lãm