Chuyên nghiệp Dịch vụ bảo vệ an ninh cá nhân : Dịch vụ Bảo vệ an ninh : các chủ doanh nghiệp, các doanh nhân, các nguyên thủ Quốc gia, các lãnh đạo cấp cao, hoặc các cá nhân có nhu cầu thuê vệ sỹ riêng. Cho dù các V.I.P ở tại Thành phố HCM […]