ÁP DỤNG QUI TRÌNH TRONG HƯỚNG DẪN AN NINH VÀ NHẬN BIẾT CÁC MỐI ĐE DỌA TRONG BẢO VỆ NHÀ MÁY .

MỤC ĐÍCH HƯỚNG DẪN:

 • Nhằm tạo môi trường làm việc lành mạnh trong nhà máy sản xuất, an toàn cho nhân viên nhà máy, nhân viên bảo vệ.
 • Phát hiện Các mối đe dọa tiềm ẩn hoặc tại nạn tiềm tàng được ngăn chặn nhanh chóng, an toàn theo khuôn khổ quy định của luật pháp Việt Nam.
 • Tạo sự phối hợp, trao đổi thông tin cần thiết để bảo vệ người lao động, bảo vệ công ty.

HƯỚNG DẪN NHÂN VIÊN BẢO VỆ TẠI CÔNG TY BẢO VỆ VIỆT NAM 24H:

 • Huấn dẫn nhân viên bảo vệ nhận biết và nhận thấy các hiểm họa an ninh , các rủi ro có thể xảy ra tại mục tiêu mà Công ty bảo vệ Việt Nam 24H làm việc.
 • Mỗi nhân viên bảo vệ phải biết báo cáo các tình huống có liên quan đến an ninh như thế nào (ai, cái gì và khi nào)
 • Nhân viên bảo vệ phải biết thủ tục khẩn cấp có tại công ty: Thoát hiểm, sơ cấp cứu hoặc ứng phó các tình huống khẩn cấp.

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ 

 • Trách nhiệm Nhà quản lý bảo vệ là phải giảm thiểu nguy hiểm tiềm ẩn bằng cách nhanh chóng tách các thùng hàng đáng nghi hoặc nhận diện và cộ lập những người nguy vấn.
 • Thông tin phương án thoát hiểm cần thiết.
 • Hành động ngay khi có báo cáo các hoạt động tình nghi.
 • Bảo đảm sau khi được hướng dẫn an toàn, nhận biết các mối đe dọa và các kế hoạch hành động khẩn cấp, Nhân viên được trang bị kiến thức bắt đầu hành động với các mối đe dọa an ninh trong phạm vi nhà máy.
xem thêm về  VIETNAM24H - Bảo vệ an ninh nhà hàng - Khách sạn - Bảo đảm văn hóa doanh nghiệp

Các nghiệp vụ an ninh mà người quản lý bảo vệ cần hiểu biết rõ gồm:

 1. AN NINH VẬT LÝ, KIỂM SOÁT RA VÀO

1.1. AN NINH VẬT LÝ, (Khu vực xuất, nhập hàng hóa có cửa hoặc rào chắn cách ly với khu vực khác.,Khóa cửa và khóa cổng được sử dụng trong tình trạng tốt,Hệ thống camera được lắp đặt và hoạt động tốt,Đầy đủ ánh sáng.,Không có thùng, hộp bỏ bừa bãi. Khu vực xuất nhập hàng phải gọn gàng ngăn nắp không được lộn xộn..

1.2. KIỂM SOÁT RA VÀO, CHỐNG ĐỘT NHẬP– Nhân viên phải luôn mang bảng tên mọi lúc mọi nơi và phải báo cáo khi có trường hợp xảy ra như sau:

+ Khách đến công ty không mang bảng tên.
+ Mang kèm theo cái gì
– Người không phận sự hoặc người lạ không có ai đi kèm trong khu vực xuất nhập hàng.
– Nhân viên giao nhận hàng hóa phải có thẻ tên hoặc thẻ công ty.
– Người lạ và xe lạ trong công ty phải báo cho bộ phận bảo vệ ngay

2. CÁC THỦ TỤC QUI TRÌNH TRONG KIỂM SOÁT AN NINH

3. AN NINH CONTAINER, XUẤT NHẬP HÀNG

4. AN NINH NỘI BỘ.

 

Rate this post
Name of Reviewed Item: Các vấn đề bảo vệ nhà máy Rating Value: 5 Review Author:Review Date: