Bảo vệ an ninh công trường xây dựng :

Telephone: +84- 37.62.68.78

   HOTLINE ( 24/7) +84.919568911 (  Mr. ANH ) or +84.916.16891 ( MR. Ân )

xem thêm về  Bảo vệ an ninh tòa nhà - Cần kiến thức chuyên sâu - Chuyên nghiệp