Bảo vệ an ninh các live show

xem thêm về  Sự Kiện : Nhân viên Bảo Vệ - Vệ sĩ Công ty Bảo vệ VietNam 24H ( VN24H) "đọ sắc" cùng Dàn sao "sịn xò" nhân Sự Kiện khai trương nhãn hàng Onitsuka Tiger