Category: Bài Viết

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ TÒA NHÀ CHUNG CƯ – VIỆT NAM 24H

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ TÒA NHÀ CHUNG CƯ – Công ty bảo vệ VIỆT NAM 24H Khi xây dựng phương án bảo vệ cho Tòa nhà Chung cư. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT NAM 24H tập trung xây dựng các nội dung chính sau: PHẦN 1: NỘI DUNG GỢI Ý KHI […]

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ BẢO VỆ – CHỨC NĂNG – NHIỆN VỤ – CÁC VỊ TRÍ BẢO VỆ TRONG TÒA NHÀ CHUNG CƯ 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ BẢO VỆ – CHỨC NĂNG – NHIỆN VỤ – CÁC VỊ TRÍ BẢO VỆ TRONG TÒA NHÀ CHUNG CƯ I/ Gỉa định: Tổng số các chốt NVBV:   10 chốt  24/24h II/ Mô tả chức năng – nhiệm vụ của NVBV tại một số vị trí bảo vệ của Tòa nhà chung […]

Dịch Vụ Bảo Vệ Trung Tâm Thương Mại Của Bảo vệ VIETNAM 24H

Căn cứ vào diện tích và tình hình thực tế tại Siêu thị, Trung Tâm Thương Mại mà đội ngũ bảo vệ Viet Nam 24H được bố trí ở những vị trí và thực hiện những nhiệm vụ thích hợp. Các vị trí bảo vệ siêu thị, TTTM gợi ý như sau:  Bảo vệ cổng […]

Dịch Vụ Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng

Mục đích: Đảm bảo an toàn tuyệt đối mục tiêu bảo vệ, không để cho bất kỳ xáo trộn nào xảy ra đe doạ đến an ninh trật tự – an toàn mục tiêu Công trình thi công cần bảo vệ . Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của Nhà thầu xây […]

DỊCH VỤ BẢO VỆ TÒA NHÀ CHUNG CƯ CỦA CÔNG TY BẢO VỆ VIỆT NAM 24H

DỊCH VỤ BẢO VỆ TÒA NHÀ CHUNG CƯ CỦA CÔNG TY BẢO VỆ VIỆT NAM 24H   I) NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG KHI BẢO VỆ TÒA NHÀ CHUNG CƯ Để cùng có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự và an toàn tài sản của Tòa nhà, Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ […]

1 2
Call Now ButtonGọi Hỗ Trợ 24/7